niedziela, 30 grudnia 2012

„Po.co.ty.mi.tu?”„Po.co.ty.mi.tu?”

futrem...
          ...na garści siana twardości
             trelinek, schodów, piwnic, etaży
wilgotnych resztek, ochłapów miękkości
             baśniowych śmieci, kul kłębków ekstazy
w miejscach wygodnych  co  najmniej…
spocznie, gdy tylko zapragnie…
             opuści ostrożnie, o brzasku toń cienia,
             Kotek malutki, strażnik sumienia…

                                                                                                 Tapczan 1971