sobota, 17 września 2011

"psz..."

psz...”

Perz i pierza sprzedają na Pomorzu...
..A nuż przysporzy cyca podkomorzy..


                                                                                                                  Tapczan 1982